EHBO VERENIGING KRIMPEN AAN DE LEK  
  

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. EHBO Vereniging Krimpen aan de Lek betracht de nodige zorgvuldigheid bij het onderhouden van deze site en maakt gebruik van betrouwbare bronnen.

EHBO Vereniging Krimpen aan de lek staat niet in voor de juistheid noch voor de volledigheid van de geboden informatie, dan wel voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Geen van de door ons aangeboden informatie, op deze website, mag worden gebruikt zonder nadrukkelijk de toestemming te hebben verkregen van het bestuur.