EHBO VERENIGING KRIMPEN AAN DE LEK  
  

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rens van Lent
voorzitter@ehbokrimpenadlek.nl

Vicevoorzitter: vacant
vicevoorzitter@ehbokrimpenadlek.nl

Secretariaat: Annette Vat
secretariaat@ehbokrimpenadlek.nl

Penningmeester: Annelies van Dam
penningmeester@ehbokrimpenadlek.nl

Materiaal Beheer: Koos Kortenoeven
materiaal@ehbokrimpenadlek.nl 

Assistent materiaal: Ria van Limborgh
materiaal2@ehbokrimpenadlek.nl

Coördinator evenementen: Lyda Buskoop
coordinator@ehbokrimpenadlek.nl

Banknummer vereniging:
EHBO vereniging Krimpen aan de Lek, NL24INGB0008711837