EHBO VERENIGING KRIMPEN AAN DE LEK  
  

CONTRIBUTIE

Het contributiebedrag is € 32,50 per jaar. 
Dit bedrag dient jaarlijks voor 1 november betaald te zijn.

De bankgegevens zijn:
NL24 INGB 0008 7118 37
T.n.v. Afd. Krimpen aan de lek EHBO